Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, October 9, 2011

tajuk-tajuk penting sejarah SPM 2011

                         TINGKATAN 4
BAB 1


1.ZAMAN PRA SEJARAH

 • zaman paleolitik
 • zaman mesolitik
 • zaman neolitik
 • zaman logam
2.ZAMAN MANUSIA MENCAPAI TAMADUN

 • pengertian tamadun
 • pengertian tamadun mengikut barat
 • pengertian tamadun mengikut islam
 • ciri-ciri manusia bertamadun
 • sebab-sebab sungai sebagai lokasi tamadun
 • pemeliharaan sungai kepada kehidupan manusia
3.TAMADUN MESOPOTAMIA

 • Proses pembentukan
 • ciri-ciri pembentukan
 • sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
a)sistem perundangan
b)sistem pendidikan
c)kesusasteraan
d)sains dan teknologi


4.TAMADUN MESIR

 • proses pembentukan
 • ciri-ciri pembentukan
 • sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
a)seni bina
b)sains dan teknologi
c)sistem pendidikan


5.TAMADUN INDUS

 • proses pembentukan
 • ciri-ciri pembentukan
 • sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
a)perancangan bandar
b)sifat keterbukaan

 • iktibar kejayaan tamadun indus kepada kegemilangan negara
6.TAMADUN HWANG HO

 • proses pembentukan
 • ciri-ciri pembentukan
 • sumbangan dalam ilmu dan ciptaan kepada tamadun manusia
a)sistem politik-sistem pemerintahan
i)dinasti shang
ii)dinasti chou
b)sistem ekonomi-pertanian
c)sistem sosial
i)sistem tulisan
ii)kepercayaan dan falsafah
d)kemajuan pertanian di MalaysiaBAB 2
1.PENINGKATAN TAMADUN
2.TAMADUN YUNAN
politik

 • sistem pemerintahan dan pentadbiran-sistem demokrasi
 • sistem perundangan
 • perluasan kuasa

2.ekonomi

 • kegiatan pertanian dan perdagangan

3.sosial

 • pendidikan
 • falsafah
 • sains dan teknologi dan seni bina
 • bahasa dan kesusasteraan
 • sistem sosial/struktur masyarakat
 • sukan olimpik di yunani
 • perbandingan sistem demokrasi yunani dan malaysia
 • sumbangan tamadun yunani kepada dunia

3.TAMADUN ROM

 1. politik


 • sistem pemerintahan dan petadbiran-sistem republik
 • sistem perundangan
 • perluasan kuasa

2.ekonomi

 • pertanian dan perdagangan
3.sosial
 • pendidikan
 • falsafah
 • sains dan teknologi dan seni bina
 • bahasa dan kesusasteraan
 • sistem sosial/struktur masyarakat
 • sumbangan tamadun rom kepada dunia

4.TAMADUN INDIA

 1. politik


 • sistem pemerintahan dan petadbiran-sistem dinasti maurya
 • sistem perundangan
 • perluasan kuasa

2.ekonomi

 • perdagangan
3.sosial
 • pendidikan
 • falsafah
 • sains dan teknologi dan seni bina
 • bahasa dan kesusasteraan
 • sistem sosial/struktur masyarakat
 • sumbangan tamadun india kepada dunia

5.TAMADUN CHINA

 1. politik
 • sistem pemerintahan dan petadbiran-sistem dinasti chin dan han
 • sistem perundangan
 • perluasan kuasa
2.ekonomi

 • pertanian dan perdagangan
3.sosial
 • pendidikan/peperiksaan awam
 • falsafah
 • sains dan teknologi dan seni bina
 • bahasa dan kesusasteraan
 • sistem sosial/struktur masyarakat
 • sumbangan tamadun china kepada dunia

6.AGAMA DAN AJARAN
i)prinsip dan ciri-ciri agama
- agama hindu,buddha,kristian,islam,ajaran confucianisme dan taoisme
ii)kepentingan agama dan kehidupan

No comments:

Post a Comment